Verksamhet

Polyplank är ett tillverkningsföretag vars verksamhet bygger på ett återvinningsbart kompositmaterial bestående av återvunna termoplaster och organiska fibrer. Av kompositmaterialet tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter så som plank till avskärmning och beklädnadsmaterial. Materialet kan skäras och skruvas i på samma sätt som trä samtidigt som det går att placera det direkt på marken eftersom det inte ruttnar. Kunderna finns såväl inom den offentliga som den privata sektorn. All tillverkning sker i Sverige.

Länk: http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc%20(tsid%20179519))