Varning för Polyplanks konvertibellån

Aktiespararna har med Günther Mård i spetsen tyvärr byggt upp lite av en tradition av att skämma ut sig själv genom att marknadsföra riktigt usla investeringserbjudanden.

Senast är erbjudandet i ”Polyplank” som erbjuder ett konvertibellån med en ränta på 9 %. Aktiekursen ligger i dagsläget runt 6,5 kr och konvertibeln ger rätt att lösa in aktien till 22,5 kr. Med andra ord kan vi ignorera värdet för konvertibeldelen då det får ses som något ambitiöst att ett bolag som inte lyckats nå framgång sedan 2005 plötsligt ska klättra uppåt med 350 %.

Att Aktiespararna med den historiken tillåter ett företag att marknadsföra sig med ord som:

Hög årlig avkastning från ett stabilt företag
Mot bakgrund av det i allmänhet osäkra ekonomiska läget i Europa och den svårbedömda aktiemarknaden framstår en investering i konvertibler som tryggare jämfört med en aktieplacering. Styrelsen i Polyplank anser att 9,0 % i årlig ränta är en fördelaktig avkastning.

Frustrerar mig därför något oerhört. Det enda stabila med Polyplank är att de stabilt har tappat i aktievärde från en noteringskurs motsvarande 60 kr.

För tydliggöra hur uselt det här erbjudandet är så tänkte jag jämföra med vad vi privatsparare kan erhålla från andra håll. Vill man ha en stabil avkastning skulle jag i dagsläget hävda att man kan erhålla en avkastning på lite drygt 6 % via stabila värdepapper genom aktier i bolag som Telia, Fortum och Vivendi blandat med preferensaktier som Klövern och Balder.

Genom att köpa aktier i Polyplank skulle man med andra ord kunna räkna med en överavkastning på 3 procentenheter per år. Jag är ingen expert på hur riskpremier sätts men med lite ingenjörsförnuft och matematik kan vi bygga en enkel modell för att visa hur mycket högre konkursrisk som den högre räntan rättfärdigar.

I tankeexperimentet tänker vi oss att det finns väldigt många olika bolag som är identiska med Polyplank. Samt att de enda utfallen är konkurs eller status quo med fortsatt utbetalning.

Vi säger att jag investerar 1000 kr i 1000 olika bolag (totalt 1 Mkr) som är identiska med Polyplank. Därigenom skulle jag varje år tjäna 90 000 kr förutsatt att inget bolag går i konkurs. Motsvarande i min ”säkra” portfölj skulle jag då erhålla 60 000 kr i utdelningar.

För varje Polyplankklon som går i konkurs skulle jag däremot förlora 1090 kr eftersom jag går miste om konvertibeln + ränta. Det innebär med andra ord att det skulle räcka med att 27,5 av mina 1000 bolag (2,75 % av antalet bolag) skulle gå i konkurs för att den höga räntan skulle ätas upp av pengar som förloras i konkurser.

Med andra ord innebär erbjudandet en ränta som motsvarar en konkursrisk för Polyplank som är 2,75 % högre än för min ”säkra” portfölj”. För att sätta det här i ytterligare perspektiv kan vi därför fråga oss om risken för att Polyplank (7,1 Mkr i omsättningen och -0,9 Mkr i resultat) går i konkurs är mindre än 2,75 % högre än för Balder (hyresintäkter på 1 530 Mkr och 446Mkr i vinst).

Jag tror inte att någon läsare som tar sig tid att läsa det här är dumma nog att tycka att risken för Polyplank endast är 2,75 % högre än för Balder. Därför krävs det att vi seriösa privatinvesterare tar strid mot Aktiespararna när de är villiga att publicera den här typen av annonser vars enda syfte är att blåsa småsparare även om vi inte själva drabbas.

Källa:
Aktieingenjören på Blogspot

Länk: http://aktieingenjoren.blogspot.se/search?q=polyplank