Storägaren Leif Jilkén åtalas för vilseledande aktieköp

Kalmarföretagaren Leif Jilkén köpte flera aktieposter i sitt egna bolag, Polyplank AB, under en tvåveckors period i mars 2006.
Enligt åklagaren på ekobrottsmyndigheten gjordes köpen för att få företagets aktier att verka efterfrågade och därigenom vilseleddes andra aktörer på marknaden. Nu åtalas företagaren.

Leif Jilkén ställer sig helt oförstående till anklagelserna och menar att han genomfört aktieköpen inom lagens råmärken. Han pekar på det faktum att affärerna gjorts av aktiemäklare hos Swedbank, som alltså inte reagerat över aktieinköpen.
– Min klient anser att han blivit väldigt missledd, det enda han har försökt göra är att skydda sitt bolag och aktieaffärerna genomfördes eftersom han ville komma upp i den aktienivå han hade när företaget börsintroducerades, säger advokaten Tommy Lindgren.

Efter att ett företag introducerats på börsen, måste en viss tid förflyta innan huvudägaren kan börja handla aktier i det egna bolaget. Enligt advokaten ska den tidsrymden ha varit uppfylld när Leif Jilkén gjorde affären, mellan den 2-14 mars 2006.
– Ja, han har agerat korrekt här och bankens mäklare har ju heller inte slagit larm. Så vi bestrider åtalet helt.

Leif Jilkén är stämd inför Stockholms tingsrätt för otillbörlig marknadspåverkan. Och med detta menar kammaråklagaren Mats Rollbäck att Kalmarföretagaren helt enkelt försökte ge sken av att företagets aktier var populära värdepapper. Detta för att få andra aktörer att börja köpa aktier.

Åtalet är inte den enda juridiska tvisten Leif Jilkén befinner sig i just nu med företaget Polyplank AB. För tillfället ligger ett ärende i kammarrätten, en följd av en nyemission som gjordes i företaget. Leif Jilkén garanterade, genom sitt bolag Stångåkonsult, att gå in som garant med miljonbelopp om inte tillräckligt med aktier tecknades i Polyplank AB efter börsintroduktionen. Förtagaren tvingades stoppa in 4,3 miljoner kronor och menar att han följde regelsystemet.
– Ja, han anmälde detta till finansinspektionen vid två tillfällen, varav ett av breven slarvades bort av posten. Men detta ska nu avgöras i kammarrätten, säger Tommy Lindgren.

Leif Jilkén dömdes i länsrätten att betala en avgift på 350 000 kronor på grund av för sent inlämnad anmälan, något företagaren omedelbart överklagade till högre instans.

Milan Djelevic

Publicerad: 2008-01-04
Källa: http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/foretagare-atalas-for-vilseledande-aktiekop(411325).gm