Miljövänligt byggmaterial

Mångfacetterad och konkurrenskraftig produkt

Polyplank affärsidé är att med sitt miljövänliga träkomposit som bas försköna utemiljön, förbättra funktionen och minska underhållskostnaden för ägare och användare av fastigheter. Den egenutvecklade tekniken innebär att bolaget tillverkar produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer. Kompositen har samma materialfunktion och bearbetningsmöjlighet som vanligt trä eller tryckimpregnerat virke samtidigt som det har en god motståndskraft mot fukt och röta samt hög slagseghet i större temperaturspann.

Materialet har som ett resultat av detta lång livslängd och är samtidigt lätt att underhålla. Givet kompositens egenskaper kan materialet ersätta de flesta applikationerna för trä och tryckimpregnerat virke. Idag används materialet till byggsystem så som staket, miljöhus och avskärmningsmoduler men även till hylsplugg för pappersindustrin.

Länk: http://www.introduce.se/foretag/polyplank