Konstiga affärer för Polyplanks styrelseordförande

Förlust på 110 miljoner
Trots det satsade stiftelsen ännu pengar i företaget Polyplank

Ida och Sture Ljungdahls stiftelse för gamla och sjuka placerade ännu mer pengar i Kalmarföretaget PolyPlank när det börsintroducerades. Trots att företaget alstrat förluster på 110 miljoner kronor.

Dessutom har också skaparen, Leif Jilkén, så sent som i början av året åtalats för otillbörlig marknadspåverkan, när han under två veckor i mars 2006 köpte 475 000 aktier i företaget. Affärer åklagaren menar gjordes i syfte att hålla upp aktiekursen. Jilkén nekar till brott.

Stiftelsens förvaltare, Bengt Nilsson, äger också 2,2 procent av aktierna i Polyplank.

Granskning
Östran kunde igår avslöja att länsstyrelsen inlett en granskning av stiftelsen vars revisorer inte kan bedöma om redovisade värden på 19 miljoner kronor verkligen finns fullt ut i stiftelsens tillgångar.

En stiftelse mannen bakom Ljungdahls Kuvertfabrik AB startade tillsammans med sin hustru Ida för att hjälpa gamla och sjuka i Nybro.

Satte in 50 000
Han satte han in drygt 50 000 kronor en gång i stiftelsen, som vuxit genom åren.

Men trots att bara 20 procent av tillgångarna i Ida och Sture Ljungdahls Stiftelse för gamla och sjuka skulle placeras i onoterade papper blev det betydligt mer.

Östran kan idag avslöja var stiftelsen har placerat sina pengar. Eftersom stiftelsen valt en annan form av årsredovisning för år 2007, säkert av goda skäl, får vi återgå till vad som fanns vid ingången till 2006 för att få bilden klar för oss. Uppgifterna återfinns inte i årsredovisningen för 2007.

De här pengarna hade stiftelsen placerat i onoterade bolag då:

Aximed AS 360 000 kronor

Quibus AB 200 000 kronor. Har gått i konkurs.

ARX AB 200 000

Nordcenter i Kalmar AB 2 250 000 kronor

Villa Lindö Beroendecenter Avgiftning och Eftervård AB 1 miljon kronor.

Palace Entertainment Group AB 307 000

Dessutom har stiftelsen lånat ut och hade långfristiga fordringar på följande bolag:

Nordcenter i Kalmar AB 5,6 miljoner

Villa Lindö Berondecenter 200 000 kronor

Palace Entertainment Group 1 050 000 kronor.

Svenska Pallrekond 500 000

Stångåkonsult i Kalmar HB 375 000.

De kortfristiga fordringarna:

Nordcenter i Kalmar 1 109 000 kronor.

Palace Entertainment 164 500 kronor

Svenska Pallrekond 85 000 kronor.

Vid ingången till år 2006 fanns också noterade värdepapper till ett anskaffningsvärde av 12 602 000 kronor och börsvärde på 16,3 miljoner kronor enligt årsredovisningen. De flesta är välkända aktier som Astra, Ericsson, Assa, Saab, Skandia, Sandvik, Nokia Holmen och Handelsbanken.

Men ett bolag sticker ut. Det är Kalmarföretaget Poly Plank AB där sammanlagt aktier för 3 454 000 kronor köpts vid denna tidpunkt. De har idag ett börsvärde på 1 358 327 kronor. Men i årsredovsningen för 2006 uppges de ha ett börsvärde på nästan 7.9 miljoner kronor för de drygt 4,4 miljoner aktierna. Frågan är hur säkra värdena var redan vid den tidpunkten och vilken aktiekurs det bygger på.

Förvaltaren stiftelsen, Bengt Nilsson, är också aktieägare i PolyPlank AB. Men tycker hans innehav överdrevs i gårdagens artikel liksom hans styrelseuppdrag i flera av de bolag stiftelsen satsat pengar i.

Han uppger nu att han äger 2,2 procent av aktierna i PolyPlank och att han sitter i övriga styrelser för att företräda stiftelsen.

Torsten Strömberg

Publicerad: 080131
Länk: http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/foerlust_paa_110_miljoner

Taggar: