Ägarstruktur

Klart största ägaren i Polyplank AB är Leif Jilkén. Som ni ser har ägarförhållandena ändrats markant från 2013 till 2015 då man nu söker nyemission. Tillsammans har VD Bengt Nilsson och Styrelseordföranden Leif Jilkén nästan 50% av aktierna själva så alla aktieägare bör passa sig då de nästan har full majoritet:

Ägarstruktur 2015 (enligt memorandum för nyemission):

Huvudägare Ägardel 2015 % Ägardel 2013 %
Jilkén Leif o bolag 47,70% 46,60%
Rasjö Staffan 4,50% 9,80%
Frisk Olof o bolag 0% 4,80%
Xcaret Invest AB 0% 3,20%
Ljungdahl Ida & Sture stiftelse 0% 2,80%
Danielsson Kenth bolag 0% 1,70%
Lindahl Mattias 0% 1,50%
Nilsson Bengt 1,40% 1,30%
Score Financial-Nordic AB 0% 1,20%
Fornbrant Tobias 0% 1,10%
Andrea Wallén 2,60% 0%
Avanza Pension 2,00% 0%
OFK Innovation 1,70% 0%
Perpendo AB 1,50% 0%
Joseph Kanberg 1,40% 0%
Helgenäs Byggvaror AB 1,00% 0%
Nordnet Pensionsförsäkringar 1,00% 0%

Som synes har alla ägare från 2013 sålt sina aktier förutom Staffan Rasjö som minskat sitt innehav med över 50% samt Leif Jilkén som ökat innehavet och Bengt Nilsson har även han ökat sitt innehav.

Från 2013 är det således enbart två personer som ökat sitt innehav och alla andra har lämnat bolaget utom en person som markant minskat sitt innehav.

Källa: Introduce.se och Polyplank AB:s memorandum. Polyplank AB:s hemsida däremot visar att Leif Jilkén snart själv har full majoritet med 49,26% kapitalandel.